Min favoritflugaNattslända med CDC-hackel
- eget, unik vingteknik
Presenterad av Laszlo Szabo

Mönsterbeskrivning

Krok TMC 100 #12 eller motsvarande
Bindtråd Brun
Kropp Fly Rite, Western Olive eller motsvarande
Vinge Mallard flankfjäder, färgat brun
Hackel CDC-fibrer, naturfärgad
Huvud Bindtråden

Bindbeskrivning - med klickbara bilder fär stärre format

1. Lägg en bädd av bindtråden Över hela krokskaftet och dubba bindtråden med kroppsmaterialet. Bygg upp kroppen, fäst den och borsta upp något.

2. Välj en mallard flankfjäder och stryk fibrerna bakåt på båda sidor av fjäderstammen tills en Önskad vingform uppnåtts.

3. Bind in den i rätt position med konvexa sidan uppåt och fjädertoppen pekande Över och fÖrbi krokbÖjen.

4. Lossa 2-3 fibrer från fjäderns topp, på båda sidor. Separera och "riv av" vingen, en i taget, från fjäderstammen genom att hålla med ena handen i fjädertoppen och den andra i de lÖsgjorda fibrerna och dra utåt mot inbindningsstället.

5. Klipp bort fjäderstammen. Vik vingarna ihop bakåt och vrid samtidigt konkava sidorna mot varandra. Stryk lite Fly Tite på vingarnas främre del. Klipp bort ÖverflÖdigt material. Bind in antenner. Dela bindtråden och ladda den med CDC-hackelfibrer och tvinna den till en sträng.

6-8. Linda hackelsträngen framåt, varje nytt varv framfÖr den fÖregående, och stryk fibrerna bakåt vid varje varv. Forma huvudet och avsluta med några whipfinish. Klipp bort ÖverflÖdigt material och vid behov justera vingarnas längd och läge.


Undvik flyttmedel på hacklet!
Copyright © Fiskeklubben Nymphen