Min favoritflugaOrange Atractor

Presenterad av Laszlo SzaboMönsterbeskrivning

Krok TMC 9395 #6
Bindtråd Flaymaster 6.0, orange
Stjärt EH01 Natural Gold Elk Hair, från Rocky Montain Dubbing
Kropp Antron Body-Wool, fluorescent orange
Kroppshackel Sadlehackle, ginger
Vinge EH01 Natural Gold Elk Hair, från Rocky Montain Dubbing
"Topping" Antron Body-Wool, fluorescent orange
Antenner Nylonlina 0.35-0.40 mm
Thorax Antron Body-Wool, fluorescent orange
Front hackle Sadlehackle, ginger
Huvud Bindtrtåden


Bindbeskrivning - Klickabara bilder för större format

1. Täck krokskaftet med bind-tråden. Bind in stjärten pekande förbi krokböjen (ca 1,5 krokgaps längd). Låt resten av håret täcka ca 2/3-del av krokskaftet (mot krokögat) som underkropp.Bind in kroppsmaterialet och kropps-hacklet. Klipp bort överflödigt material.
2. Linda kroppsmaterialet framåt mot kroköglan, följ efter med kroppshacklet och fäst dem. Klipp bort överflödigt material, dock inte kropps-materialet den behövs till thorax. Bind in antenner och justera längden motsvarande ca kroppslängd.
3. Bind in kroppsmaterialet vid nedböjningen och linda den överlappande bakåt till dubbing-kulan, vänd, och fortsätt framåt till nedböjningen. Fäst den och klipp bort överflödigt material. Dubba bindtråden med lite Fly Rite i matchande färg till förhållande kroppsmaterialet och linda någon mycket tunna varv.

4. Fortsätt linda kropps-materialet som thorax (lämna plats åt huvudet), första varvet bakom hacklet, följ efter med fronthacklet fäst dem klipp bort överflödigt material. Forma huvudet och eventuellt lacka.
Copyright © Fiskeklubben Nymphen