Revisorer & valberedningRevisorer: Jan-Åke Fritiofsson, Karl-Erik Röjder

Rev.suppleant: Prem Lavanya Jansson

Valberedning: Tommy Boman, Per Olsson


Copyright © Fiskeklubben Nymphen