Min favoritfluga

Strömslända - eget, unik vingteknik

Presenterad av Laszlo Szabo

Krok TMC 100 #12 eller motsvarande 
Bindtråd  Valfritt 
Stjärt  Tupphackelfibrer, grizzly längd 3/4-del av krokskaftet 
Vinge  Mallard flankfjäder, grå, 13 mm 
Kropp  Fly Rite, BWO eller motsvarande
Hackel  CDC-fibrer, naturfärgad 

Genom färgvariation och bibehållen vingteknik kan andra dagsländor imiteras.

Bindbeskrivning - med klickbara bilder fär stärre format

1. Lägg en bädd av bindtråden över hela krokskaftet och bind in stjärten.Välj en grå mallard flankfjäder med fiberlängd ca 5-6 mm längre än den slutliga vinghöjden. Strök fibrerna bakåt på båda sidor av fjäderstammen tills en önskad vingform uppnåtts. Bind in den i rätt position med konvexa sidan uppåt och fjädertoppen pekande över och förbi kroköglan.

2. Lossa 2-3 fibrer från fjäderns topp, båda sidor. Separera "riv av" vingen, en i taget, från fjäder-stammen genom att hålla med ena handen i fjädertoppen med den andra i de lösgjorda fibrerna och dra utåt och mot inbindningsstället.

3. Res vingarna uppåt och samtidigt vrid konvexa sidor mot varandra. Stöd upp vingarna med några bindtrådsvarv framför och några uppåt vingroten som hackelbas. Justera vinghöjden och klipp bort överflödigt material.

4. Gå till stjärten med bindtråden och dubba den med kroppsmaterialet. Bygg upp kroppen och linda bindtråden uppåt vingbasen och avsluta med whipfinish. Dela bindtråden och ladda den med CDC-hackelfibrer och tvinna den till en sträng.

5. Linda hackelsträngen uppifrån nedåt, varje ny varv under den föregående, och strök fibrerna bakåt vid varje varv. Avsluta med några whipfinish. Klipp bort överflödigt material, vid behov justera vingarnas läge.

Undvik flyttmedel på hacklet!Laszlo

Copyright © Fiskeklubben Nymphen