Min favoritflugaTandemstreamer


Presenterad av Laszlo Szabo

Mönsterbeskrivning

Krok    Streamer strl.8 eller motsvarande(2 styck)
Bindtråd    Orange
Stjärt   Orange kaninstrips
Koppling mellan delarna    Flätad kevlartråd
Kropp    Orange kaninstreps
Huvud   Cone head, guld

Bindbeskrivning


1. Med torrflugekroken i städet, lägg en bädd av bintråden över hela krokskaftet. Bind in en ca 2,5 cm lång zonker pekande över krokböjen. Fäst den med whipfinish och gör en ca 10 cm lång dubbingögla.


2.

Ladda öglan med zonkerhår


3.

Klipp bort skinnet och fördela håret lagom tätt i öglan ev. justera hårlängden genom att klippa av vid rotänden.


4. Tvinna zonkerhåret till en sträng.


5.

Linda strängen framåt mot kroköglan med täta varv och stryk håret bakåt vid varje varv. Fäst strängen med några bindtrådsvarv och avsluta med whipfinish. Klipp bort överflödigt material. Vik en ca 20 cm lång kevlartråd dubbelt och träd det genom kroköglan. Bakkroppen är därmed klar.


6.

Träd Cone Head:en på streamerkroken och sätt den i städet. Lägg en bädd av bintråden över krokskaftet till några mm från krokböjen.


7.

Bind in, över bindtrådsbädden, bakkroppens koppling och fäst den med täta bindtrådsvarv fram till Cone Headen. Vik kopplingens fria ände bakåt och fäst den med täta bindtrådsvarv, se till att bakkroppen har fri rörlighet.


8.

Gör en ca 10 cm lång dubbingögla. Ladda öglan med zonkerhår och klipp bort skinnet och fördela håret lagom tätt i öglan ev. justera hårlängden genom att klippa av vid rotänden.


9.

Tvinna den till en sträng. Linda strängen framåt mot och in i Cone Headen med täta varv och stryk håret bakåt vid varje varv.


10.

Upprepa punkt 9, se till att håligheten i Cone Headen blir fylld och att den sitter fast ordentlig.


11.

Fäst strängen med några bindtrådsvarv och avsluta med whipfinish. Klipp bort överflödigt material och lägg snabblim över bindtrådsavslutningen utan att det kommer för mycket lim på zonkerhåret.

Copyright © Fiskeklubben Nymphen