Min favoritfluga
Tångräka - Mönster av Poul Jorgensen

Mönsterbeskrivning


Krok Partridge Traditionel Bartleet, enkel # 6-2
Bindtråd Orange
Antenner En stor rödorange bröstfjäder från guldfasan
Huvud En liten rödorange bröstfjäder från guldfasan
Kropp SLF-dubbing röd och gul blandat 1 del av vardera
Ben Utborstad kroppsmaterial under krokskaften
Ribb Dubblerad, tvinnad bindtråd
Rygg Två rödorange bröstfjäder från guldfasan, bunden plant över kroppen
Ögon Guldfasan tippetfjäder, där centrum klippes ut
"Huvud" Bindtråden

Bindbeskrivning - med klickbara bilder för större format

 

 1 Täck krokskaftet med bindtråden. Bind in en större rödorange fjäder i höjd med krokspetsen, linda bindtråden något varv framåt följ efter med fjädern med täta varv, också framåt kroköglan. Linda bindtråden bakåt över fjädervarven och bind ner fjäderfibrerna något över krokböjen. Klipp bort överflödigt material. Bind in en liten rödorange fjäder över fjädervarven plant pekande över krokböjen ca 1 krokgapslängd.


  2 Gör en ögla av bindtråden tvinna den som senare används som ribbing. Gör en dubbing-ögla. Ladda dubbingöglan med SLF-dubbingen och tvinna den till en taperad sträng. Linda strängen framåt mot kroköglan, följ efter med ribbingen och fäst dem. Klipp bort överflödigt material och borsta ut dubbingen under krok-skaften, dessa skal representera räkans ben.


  3 Preparera fjädrarna till ryggen och ögonen. Båda tippet- och bröstfjädrar skall vara så långa att de sträcker sig en bit över krokböjen beräknad från den färdiga kroppen, där de skall bindas in.
Till ryggen: Två rödorange bröstfjäder, nedersta delen av fibrerna tas bort.
Till ögonen: Fibrerna på tippetfjäderns nedersta del tas bort och fjäderns centrumdel klippas bort. Två sektioner på var sidan av fjäder på ca 2 mm: s bredd kvarstår och lackas.


  4 Platta till fjäderstammarna något, alla tre, varefter de binds in i ordning: bröstfjäder-tippetfjäder-bröstfjäder, kontrollera att de ligger centralt och plant samt att de pekar ut över krokböjen en bit. Säkra fjädrarna, klipp bort överflödigt material forma huvudet och lacka.
Copyright © Fiskeklubben Nymphen